Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

 3. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.

 4. Przed skorzystaniem z księgozbioru podręcznego w czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 5. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z bibliotekarzem.

 6. Jednorazowo można wypożyczać 4 książki na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 7. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.

 8. Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 10. Wypożyczane książki i inne rodzaje dokumentów muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 11. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 12. Zasady korzystania e stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać nauczyciele oraz uczniowie.

 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

 3. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

 4. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.

 5. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (gadu-gadu, czat itp.), a także przeglądania stron zawierających treści erotyczne a także inne niezgodne z obowiązującym prawem.

 6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci Internet i wpisać ją w odpowiednią rubrykę w zeszycie odwiedzin.

 7. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawo autorskie, twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.

 8. Zabrania się instalowania nowych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 9. Użytkownicy nie mogą korzystać z przyniesionych przez siebie dyskietek (innych nośników, kopiować dane z własnych komputerów na własne dyskietki, inne nośniki).

 10. Pod żadnym pozorem nie wolno użytkownikom przyłączać, odłączać, ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych (komputery, monitory, klawiatury, myszy, stacje dysków CD itp.).

 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.